Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravidlá školy

Žiaci aj kvalifikovaní čarodejníci sa k sebe musia správať slušne. Zakazuje sa používať nadávky na každom mieste školy. Tým, ktorí porušia toto pravidlo, bude strhnutých 15 bodov a udelený trest, pri väčšom narušení poriadku budú vyhodení.

Nikto (t.j. žiak aj kvalifikovaný čarodejník) sa nesmie vyhrážať druhému, tiež ho nesmie nevhodne, neslušne urážať. Za porušenie pravidla dostane žiak/kvalifikovaný čarodejník trest.

Žiaci nesmú vo Veľkej sieni a vo fakultnej klubovni poslať link/adresu stránky/url/odkaz bez povolenia profesora, ministra alebo iného kvalifikovaného čarodejníka (ak sa nablízku žiaden z nich nenachádza, môžete požiadať o povolenie prefekta). Za porušenie pravidla sa strháva 10 bodov.

Zapĺňanie Veľkej siene, fóra a fakultnej klubovne opakujúcimi sa správami, priveľmi dlhým textom a nadmerným množstvom emotikonov (smajlíkov) sa trestá strhnutím 10 bodov.

Vyčarovanie temného znamenia je prísne zakázané! Tým, ktorí ho vyčarujú bude strhnutých 50 bodov a odobratý prútik!

Vo Veľkej sieni sa kúzla majú používať rozumne, a hlavne to s nimi netreba preháňať. Kto poruší pravidlo, pripraví fakultu o 10 bodov a seba o prútik.

Nikto nesmie zneužívať privilégiá, ktoré získava postupom na vyššiu pozíciu/do vyššieho ročníka. Ak sa zistí porušovanie tohto pravidla, svoje miesto budete musieť opustiť/vrátiť sa o ročník nižšie.